KAPITTEL
8

Quiz 2

Vel rett alternativ:

  1. Majoritetsspråk er

  2. I Noreg er

  3. Samisk er

  4. Minoritetsspråk er

  5. Førstespråket er det same som

  6. Slang er

  7. Kebabnorsk er ei blanding av

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn