KAPITTEL
3

I et nøtteskall

I et nøtteskall

Du bør lese ofte og mye for å få mange leseropplevelser og for å utvikle deg til en god leser. Ved å lese mye forstår vi bedre intensjonen med ulike tekster, og vi får innsikt i hvordan vår opplevelse av dem farges av våre egne erfaringer og kunnskaper. Lesing består av mange ulike prosesser. Ved å kjenne til dem og bruke dem aktivt vil du kunne få langt større utbytte av tiden du legger ned i lesing.

Vi leser for å oppleve, og vi leser for å lære. Formålet med lesingen kan variere mye. Vi kan være ute etter å lære mer om noe vi interesserer oss for, vi kan søke gjenkjennelse i tekstene, fordype oss i alternative verdener eller rett og slett glede oss over positive sanseopplevelser – estetikken i tekstene.

Gode lese- og læringsstrategier kan øke utbyttet av tekster du skal lære noe av. Det du bør sitte igjen med, er nye måter å planlegge og gjennomføre lesingen på. Det gjelder særlig når du skal lese for å lære og for å utvikle deg til å bli en bedre leser. For å få til dette må du øve på ulike strategier.

Før du leser, bør du

 • finne ut hvorfor du leser og hva du ønsker å sitte igjen med etter lesingen
 • aktivere kunnskap du allerede har
 • lese raskt gjennom teksten, enten skumlesing eller BISON

Mens du leser, bør du

 • bruke en lesestrategi som er tilpasset formålet med lesingen
 • lese aktivt ved å bruke en egnet notatteknikk, og notere og/eller slå opp nye ord og begreper
 • sørge for at du får overført ny kunnskap til langtidsminnet

Etter at du har lest, bør du

 • repetere eller bruke notater og annotasjoner
 • tenke etter om du har nådd målet med lesingen
 • finne ut hva du skal gjøre hvis du ikke har nådd målet

For å finne troverdige kilder må du undersøke tekstene kritisk. Det er en viktig kompetanse å kunne vurdere om tekster er til å stole på, enten du finner dem i en bok, på Internett, på tv eller i en vitenskapelig artikkel. Hvem som har skrevet teksten, hva målet med teksten er, hvilke virkemidler som er brukt, og om andre tekster støtter påstander i kilden du vurderer, er noen av spørsmålene du bør stille.

Har du forstått kapittelet?

 1. Lag et trekolonnenotat med term, forklaring og eksempel for ti nøkkelord fra teksten.
 2. Hva er forskjellen på å lese for å oppleve og å lese for å lære?
 3. Hvilke ulike årsaker kan det være til at man leser for å oppleve?
  • Lag din oppsummering av kapittelet med hundre ord.
  • Fjern halvparten av ordene du skrev i forrige oppgave. Bruk de femti som er igjen til å forklare hovedinnholdet til en klassekamerat.
  • Kan du halvere antall ord enda en gang og likevel få med det viktigste?
 4. Forklar begrepene søkelesing, lesestrategi, annotering, avkoding og intensjon.
 5. Hva er fordelene med å ha et godt ordforråd?
 6. Hvilke spørsmål kan du stille til en tekst for å avgjøre om den er en troverdig kilde?

 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn