KAPITTEL
3

I et nøtteskall

Tekster i digitale medier er ofte sammensatt av flere medieuttrykk: verbaltekst,bilde, film, lyd og interaktive funksjoner. Når vi analyserer dataspill, TV-reklamer eller musikkvideoer, må vi vurdere hvordan de ulike medieuttrykkene bidrar til meningen i teksten.

Når vi skaper slike tekster selv, må vi utnytte samspillet mellom de ulike medieuttrykkene. Eksempler er blogginnlegg, animasjoner og digitale fortellinger og presentasjoner. Til sistnevnte er det lurt å lage en dreiebok, som viser gangen i fortellingen.

Digitale tekster kan være gode kilder, men du må vurdere kildene kritisk og huske å oppgi dem.

Har du forstått kapittelet?

  1. Hva betyr ordene digital og analog?
  2. Hva skiller tekster i digitale medier fra tekster i ikke-digitale medier?
  3. Hva særpreger digitale kilder?
  4. Hvilke medieuttrykk kan vi finne i digitale tekster?
  5. Hva bør med i en analyse av digitale tekster?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn