KAPITTEL
6

Quiz 2

Velg riktig svar:

 1. Fin de siecle betyr:

 2. Kunst og litteratur mot slutten av 1800-tallet:

 3. Følgende filosofer og forfattere representerte nye strømninger i overgangen til 1900-tallet:

 4. Modernisme er:

 5. Modernistene:

 6. «Jeg er vist kommet på en feil klode» er:

 7. Ekspresjonisme betegner:

 8. Typisk «sted» i modernistisk litteratur og kunst:

 9. Typisk stikkord for individet på 1890-tallet var:

 10. Han skrev artikkelen «Fra det ubevisste sjeleliv» i 1890:

 11. Typisk for 1890-tallsretningen nyromantikk:

 12. To verk som er typiske for nyromantikken:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn