KAPITTEL
6

Kjennetegn på nyromantikken

Motiv og tema Form
  • Fremmedfølelse, angst, ensomhet
  • Outsideren
  • Det irrasjonelle, instinkter
  • Begjær og erotikk
  • Kvinnen: skjøge og madonna
  • Naturskildringer
  • Myter, folketro
  • Lyrisk språkbruk
  • Jeg-forteller
  • Lyrikk med fri form uten enderim og jevn rytme

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn