KAPITTEL
4

Vurderingskriterier skriftlig

Vurdering

Fra Utdanningsdirektoratets hjemmesider: 

NORSK SKRIFTLIG VURDERINGSKRITERIER

Læreplanmål/emne/
ferdigheter
Under middels
måloppnåelse 2
Middels
måloppnåelse 3–4
Over middels
måloppnåelse 5–6
I hvilken grad er teksten svar på oppgaven? Deler av teksten er relevant som svar på oppgaven. Teksten er relevant som svar på oppgaven. Eksempler og underbygde påstander er til stede. Teksten er et relevant, utfyllende og presist svar på oppgaven, momentene er godt utdypet gjennom forklaringer og eksempler.
I hvilken grad har teksten et tema og en struktur? Eleven viser forsøk på avsnitt – og tekstoppbygging. Teksten har en viss tematisk sammenheng («rød tråd»). Teksten har en tematisk sammenheng, og en helhetlig oppbygging med innledning, hoveddel og avslutning. Eleven behersker inndeling i avsnitt. Teksten har en klar tematisk sammenheng, en synlig og bevisst struktur og leseren ledes gjennom teksten på en god måte.
I hvilken grad er teksten språklig korrekt og variert? Setningsstruktur og ordbøying, staving og tegnsetting er tilstrekkelig til å kommunisere, ordforrådet er enkelt. Setningsstruktur, bøyningsmønster, staving og tegnsetting er stort sett korrekt. Ordforråd er stort sett godt, eventuelt med enkelte relevante faguttrykk. Variasjon i setningsstruktur og ordforråd. Korrekt bøyningsmønster, staving og tegnsetting. Teksten kommuniserer klart og med letthet. Uttrykksmåten er presis og variert. Korrekt bruk av faguttrykk.
I hvilken grad vises en bevisst bruk av kilder i teksten? Eleven viser bruk av kilder. Eleven viser relevant bruk av kilder og kan sitere. Eleven viser relevant og kritisk bruk av kilder og sitat.

Oppgave

Kopier elementene fra den venstre kolonnen i vurderingsskjemaet inn i et eget dokument. Forklar med dine egne ord hva som skal til for å få 2, 3–4 eller 5–6 i hvert av elementene.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn