KAPITTEL
5

Quiz 1

Vel rett alternativ:

  1. Kva er likheitene mellom munnlege og skriftlege situasjonar?

  2. Kvifor er det viktig å være medviten om kroppsspråk og tonefall i munnlege situasjonar?

  3. Kva for strategiar er det lurt å bruke når du skal planlegge ein fagpresentasjon?

  4. Kva for strategiar er det lurt å bruke når du skal planlegge ei gruppeframføring?

  5. Kva for strategiar er det lurt å bruke når du skal halde ein tale?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn