KAPITTEL
13

Film: Nordiske språk – «Dansk»

Sjå filmen og gjer oppgåvene under.

Spørsmål:

  1. Kva er talemålsgrunnlaget for «riksdansk»?
  2. Kva stilling/status har dialektar i Danmark?
  3. Kva særtrekk ved dansk uttale nemner Johannes?
  4. På 04:19 snakkar Johannes om «stød».

a)      Kva er det? Høyrer du skilnad på orda han uttaler?

b)      Lytt òg til korleis han helsar i innleiinga. Kva seier han, og er det med eller utan stød?

  1. Finn ut meir om dansk teljemåte og lag eit oversyn over ti-tala frå 10 til 100. Kva heiter 95 på dansk? 75?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn