KAPITTEL
6

Quiz

Velg riktig alternativ:

  1. «Renessanse» betyr

  2. «Ad fontes» betyr

  3. Humanismen fokuserer på

  4. Johann Gutenberg er kjent for

  5. Martin Luther er kjent for å

  6. «Leilighetsdiktning» er

  7. Et typisk virkemiddel i barokken var

  8. Luthers lære skapte behov for en ny litteratur, nemlig

  9. «Memento mori» betyr

  10. Hvem av disse er ikke en barokk salmedikter?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn