KAPITTEL
6

Tanker om tid: Dorothe Engelbretsdotter og Frode Grytten

2_6 Dorothe E og Frode Grytten_s.jpg

Oppgave:

Ta utgangspunkt i «Aftensalme» av Dorothea Engelbretsdotter og novellen «Guten med den blå gitaren» av Frode Grytten og skriv et essay eller en artikkel. I teksten din skal du reflektere rundt tanker om tid. Du kan ta utgangspunkt i dette sitatet fra Gryttens novelle:

«Eg trur at kvart menneske har ei sånn klokke i seg, eit urverk som tel ned minutta og sekunda til ein ligg stiv og strak. Vi lever med den klokka i oss, vi kjenner bare ikkje dei nøyaktige tala, slik dei gjør med MTV-videoane.»

Kommentar:

I svaret ditt skal du vise tydelig at du har brukt tekstene, men du kan selv velge hva du vil legge mest vekt på. Du kan også velge hvordan du vil strukturere teksten din, men du skal tilpasse form og innhold til den sjangeren du velger.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn