KAPITTEL
11

Fagbegrep

 • domene: eit område i samfunnslivet, som høgare utdanning, populærkulturen osv.
 • fornorsking:  1) prosess for å gjere dansken meir norsk 2) å bruke norsk skrivemåte for engelske ord (røff osv.)
 • jamstelling: likestilling av nynorsk og bokmål (Stortingsvedtak i 1885)
 • konservativt språk: språk med gamle skrivemåtar og bøyingsmåtar, prega av dansk tradisjon
 • landsmål: namnet på nynorsk før 1929
 • målform: språkform, dvs. nynorsk eller bokmål
 • målreising: kamp for å heve («reise») statusen til eit undertrykt språk (f.eks. nynorsken eller dialektane)
 • radikalt språk: språk med nye skrivemåtar og bøyingsmåtar, prega av fornorsking
 • rettskrivingsreform: vedtak om ny skrivemåte eller bøyingsmåte
 • riksmål: namnet på bokmål før 1929. Også brukt om konservativt bokmål i dag
 • samnorsk: forsøk på å samle nynorsk og bokmål til eitt språk
 • sideformer/klammeformer: ord og bøyingar det var lov å skrive for folk flest, men ikkje i lærebøker eller i offentleg språkbruk

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn