KAPITTEL
5

Realisme og naturalisme – en sammenliknende oversikt

Jf. tabeller på side 107 og 111 i Intertekst vg3.

RealismeNaturalisme
Fokus: Enkeltmennesket Fokus: Samfunnet
Påvirket av
Kierkegaard – eksistensialisme
Påvirket av
August Comte – positivisme
Budskap
Mennesket kan endre sine kår
Fri vilje
Budskap
Mennesket er styrt av ytre krefter
Determinisme (skjebne = arv og miljø)
Ønsket å
Forandre samfunnet
Vil «rense kloakken», ifølge Ibsen
Ønsket å
Dissekere samfunnet
Vil «bade i kloakken» ifølge Ibsen
Innhold Innhold
Temaer
Gapet mellom ideal og virkelighet – feighet og dobbeltmoral
Skole, kirkemakt, kvinnens stilling, ekteskap
Temaer
Fattigdom, sykdom og nød
Bohemliv og erotikk
Undertrykkende religion og kjønnsroller
Hvem er leseren
Øvre middelklasse
Hvem er leseren
Øvre middelklasse
Hvem skildres
Øvre middelklasse
De som har makt til å forandre
Hvem skildres
Fattigfolk, samfunnets ofre
De som må hjelpes
Miljø og personer – synsvinkel
Borgerskapets stuer
Hovedpersonene er fra øvre middelklasse
Miljø og personer – synsvinkel
Landsbygd, fattigstrøk i byer
Hovedpersonene er fra underklassen
Form Form
Typiske sjangre
Novelle, drama og roman
Typske sjangre
Store romaner og romanserier
Språklige virkemidler
Talespråket ligger nært skriftspråket,
«dannet dagligtale»
Mange realistiske detaljer
Mye mellom linjene – antyder bare
Språklige virkemidler
Mer bruk av dialekt og sosiolekt,
«fattigspråk»
Enda flere detaljer, gjerne skildring av det «heslige»
Lite overlates til fantasien – hver host og hark skal med

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn