KAPITTEL
6

Kontaminasjon (samanblanding) 2 – skriv om

1_6 Kontaminasjon2_s.jpg

Kva uttrykksmåtar er blanda saman her? Finn uttrykka og skriv det som manglar i feltet. (Fasit på "F".)

 1. Den gåvmilde og hjartevarme onkelen spelte ei stor tyding i livet hans.

  å spele
  å ei stor tyding >

 2. Årsaka til alle eteforstyrringane skuldast dei sjuke kroppsideala i samfunnet.

  årsaka til eteforstyrringane
  eteforstyrringane >

 3. Det begynte som eit uskuldig påfunn, men seinare utarta det seg til ein katastrofe.

  å arte
  å utarte >

 4. Grunnen til det høge fråværet kjem av at undervisninga er så kjedeleg.

  grunnen til det høge fråværet
  fråværet >

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn