KAPITTEL
11

Rettskrivingslov og samnorsk (filmlenke)

3_11 Rettskrivingslov og samnorsk.jpg

Sjå klippet på NRK Skole (03:14).

Noter stikkord medan du ser på klippet.

Spørsmål:

  1. Når kom a-endingane inn i bokmålet?
  2. Og kva var reaksjonane?
  3. Forklar kva Foreldreaksjonen mot samnorsk var.
  4. Kva er hovudsynspunktet til Arnulf Øverland? Korleis argumenterer han for synet sitt?
  5. I kva for språkreform vart det igjen lov å skrive boken osv.?

Diskuter og skriv:

  1. Er det flest fordelar eller ulemper med valfridom i språket? Kva meiner professor Vinje? Kva meiner du?
  2. Skriv eit kort blogginnlegg der du anten sukkar over valfridom, eller jublar over det. Prøv å finne eit konkret døme du kan ta utgangspunkt i, og finn språklege verkemiddel som gjer teksten din engasjerande.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn