KAPITTEL
7

Quiz

Éin av tre påstandar er korrekt, men kva for ein er det? Kryss av for den du meiner er rett.

 1. «La belle epoque» betyr

 2. 1907-generasjonen fekk namnet fordi

 3. Heimstaddikting inneber

 4. Eit etisk dilemma er

 5. I første halvdelen av 1900-talet

 6. Kvinnenes posisjon i samfunnet

 7. Sentrallyrikk

 8. Kamplyrikk

 9. Modernistisk dikting

 10. Modernistisk dikting er ikkje kjenneteikna av

 11. Kulturkampen i 20- og 30- åra

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn