KAPITTEL
8

«Gulldressen kan dere pakke ned!» – sportsreportasje

Last ned teksten her:


1_8 Språket i sportsreportasjar_s.jpg

Sportssjounalistikken bruker mykje kreativt språk for å skape spenning og dramatikk.

Les reportasjen frå VG nedanfor og marker metaforar og omskrivingar, uvanlege samansetjingar og faste uttrykk/klisjear.

For å arbeide grundigare med verkemidla kan du laste ned teksten og jobbe med han i klassen.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn