KAPITTEL
6

I et nøtteskall

Gjennom 1500–1600-tallet endres kirkens maktposisjon, og Luthers reformasjon får stor betydning for samfunnet. Boktrykkerkunsten gjør at tilgangen på litteratur øker dramatisk, og det blir enklere å spre nyheter. I Europa blir Bibelen oversatt til nasjonalspråkene, men Norge var under Danmark og fikk ingen egen bibel på 1500-tallet. I Norge preger humanistmiljøene litteraturen, og det skrives topografisk litteratur. Fra renessansens fokus på enkeltindividet, harmoni og gjenfødelse av antikke idealer skjer det store forandringer innen litteratur, kunst, arkitektur og musikk utover på 1600-tallet. Barokken kan på mange måter oppfattes som en ung kunstnergenerasjons opprør mot renessansen. Det en barokkdikter kunne si med ett ord, sa han gjerne med ti. Det overordnede målet var ikke entydighet, men uttrykksrikdom. Typiske litterære sjangre i denne perioden var preken- og oppbyggelseslitteratur, andaktsbøker, leilighetsdiktning, samt historiske og topografiske skrifter og salmer.

Har du forstått kapittelet?

  1. Forklar ordene renessanse og barokk med dine egne ord.
  2. Nevn noen norske humanismediktere, og skriv fem faktasetninger om hver av dem.
  3. Hva er leilighetsdiktning?
  4. Hva menes med topografisk diktning?
  5. Hvorfor kom renessansen så sent til Norge i forhold til resten av Europa?
  6. Nevn noen typiske barokke virkemidler.
  7. Hva menes med følgende sitat: «Det en barokkdikter kunne si med ti ord, sa han ikke med ett»?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn