KAPITTEL
14

Samisk litteratur – tekstar og oppgåver

Her kan du laste ned


3_14 Samiske tekstar_Stein J. Bjoerge_Aftenposten_NTBscanpix.jpg

Tekstar:

 1. Mari Boine: «Til en sjøsame» («Mearrasápmelžžii»), frå albumet Etter stillheten, 1985
 2. Eventyr: «En noaidi straffer en bonde som ikke viste ham respekt», frå Noaidier, i serien «Verdens hellige skrifter», utval ved Brita Pollan, 2002
 3. Coarda Joavna: «Tankene mine er fugler» - to dikt. Frå Ildstedene synger. Samisk samtidslitteratur, redigert og omsett ved Laila Stien, 1984
 4. «Queering Sápmi» (utdrag): Sigrids forteljing, 2013

 

Om forfattarane

 • Mari Boine: Sjå omtale i boka på s. 507
 • Coarda Joavna: f. 1939 i Skånland, Troms. Lærar på samisk vidaregåande skule i Karasjok. Debuterte i 1984 med diktsamlinga Sátnegovat (Ordbilder)
 • «Queering Sápmi» var eit prosjekt med fokus på annleis livshistorier frå den samiske kulturen, arrangert 2011-2015. Med m.a. bøker, utstillingar og teaterstykke ville ein løfte fram forteljingar som utfordra seksualitets- og kjønnsnormene http://queeringsapmi.com/nb/om-qs-2/
Arbeidsoppgåver
 1. Presenter dikta av Boine og Joavna. Gjer greie for verkemiddel som er brukte og peik på likskapar og skilnader i motiv, tema og bodskapar.
 2. Samanlikn «En noiadi straffer en bonde» med tradisjonelle norske folkeeventyr. Kva likskapar og skilnader finn du? Kva er bodskapen i denne teksten?
 3. «Det å høre på andres livshistorier kan skape gjenkjennelsesverdi, ydmykhet og ny innsikt om eget liv. På sikt tror vi at livshistorier kan skape et bedre samfunn» (s. 16, Queering Sápmi. Samiske fortellinger utenfor normen.)
  Skriv ein kreativ tekst (novelle eller essay) med overskrifta «Livshistorier kan skape eit betre samfunn».

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn