KAPITTEL
13

Handbok i nabospråkundervisning – lenkje

3_13 Handbok i nabospråk.jpg

I denne handboka finn du fleire tekstar på nabospråka, med oppgåver til.

Handboka er utgjeve av Språkrådet, og du finn lenkje her.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn