KAPITTEL
8

Kjennetegn på tradisjonell prosa i 1950-årene

Jf. tabell på side 193 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
  • Mot konformt femtitallssamfunn
  • Antipuritanisme
  • Antimaterialisme
  • Individpsykologisk prosa
  • Psykoanalyse som metode
  • Tendenslitteratur

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn