KAPITTEL
2

Quiz 1

Vel rett alternativ:

  1. Korleis kan ein definere omgrepet tekst?

  2. Kva er konteksten?

  3. Kva meiner vi med at teksten har ein funksjon?

  4. Kva er dei viktigaste tekstfunksjonane?

  5. Kva for teksttype/ -ar er viktigast i ein leksikonartikkel?

  6. Kva er forskjellen mellom fakta og fiksjon?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn