KAPITTEL
6

Quiz

Vel rett alternativ:

 1. Kva er sirkelkomposisjon?

 2. In medias res er eit omgrep innanfor oppbygging av tekstar. Kva tyder det?

 3. Kven av desse forklaringane på parallellhanding er korrekt?

 4. Kven av desse eksempla er eit godt eksempel på ei rammeforteljing:

 5. Kven av desse setningane er eit tydleg eksempel på substantivisk seiemåte:

 6. Kva er sideordning?

 7. Kva er bokstavrim?

 8. Kven av desse definisjonane på ironi er korrekte?

 9. Kva for verkemiddel er denne setninga eit godt eksempel på: «Det var litt ugreitt å få beskjeden om at eg kom til å misse både jobben og leiligheita.»

 10. Kva for verkemiddel er denne setninga eit godt eksempel på?: «Det er ikkje rett å skjere alle under eitt teppe.»

 11. Kva er forskjellen mellom ein metafor og ei samanlikning?

 12. Kva er ein konnotasjon?

 13. Kva er ein allegori?

 14. Kva for verkemiddel er dette eit godt eksempel på: «Byen ropte til meg: kom hit!»

 15. Kva kallar vi det når ein tekst «gjenbrukar» deler av andre tekstar?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn