KAPITTEL
1

Malalas tale til FN

2_1 Malala-Yousafzai-addresse-014.jpg

Dette er et kort utdrag av talen Malala Yousafzai holdt i FN 12. juli 2013 om barns rett til skolegang. Talen ble holdt på hennes 16 års fødselsdag, som fikk navnet «Malala-dagen». Malala ble tildelt Nobels fredspris i 2014, sammen med inderen Kailash Satyarthi.

«Kjære brødre og søstre, dere må huske på en ting. «Malala-dagen» er ikke min dag. Det er dagen til enhver kvinne, enhver gutt og enhver jente som har hevet stemmen for sine rettigheter. [...]

9. oktober 2012 skjøt Taliban meg i venstre side av pannen. De skjøt vennene mine også. De trodde at kulene kunne bringe oss til taushet. Men de tok feil. Og ut av den stillheten steg tusenvis av stemmer. Terroristene trodde de kunne få meg til å gi opp, men ingenting endret seg utenom dette: Svakhet, frykt og håpløshet døde. Styrke, kraft og mot ble født.

[...] I mange deler av verden, særlig i Pakistan og Afghanistan, gjør terrorisme, krig og konflikter at barn ikke kan gå på skolen. Vi er så lei av disse krigene. [...] I India er uskyldige og fattige barn ofre for barnearbeid. Mange skoler har blitt ødelagt i Nigeria. I Afghanistan har folk lidd under ekstremismen i flere tiår. Unge jenter tvinges til å gjøre husarbeid og til å gifte seg tidlig. [...]

Kjære publikum, jeg retter her søkelyset mot kvinners og jenters skolegang, for det er de som lider mest. Det fantes en tid da kvinnerettsforkjempere ba menn om å føre saken for seg. Men nå vil vi gjøre det selv. [...]

Derfor oppfordrer vi alle verdens statsledere til å endre strategien sin, og satse på fred og velstand. Vi oppfordrer dem til å la alle fredsforhandlinger ta hensyn til kvinners og barns rettigheter [...]. Vi oppfordrer dem til å sørge for gratis obligatorisk skolegang for alle barn over hele verden [...].

[...] Så la oss føre en verdensomspennende kamp mot analfabetisme, fattigdom og terrorisme, og la oss gripe til pennen og boka. Det er våre mest slagkraftige våpen. Ett barn, én lærer, én penn og én bok kan forandre verden. Skolegang er den eneste løsningen. Skolegang foran alt!»

Se klipp fra talen på NRK Skole (03:41). (Del av nyhetsinnslag, talen varer til ca. 01:49.)

Spørsmål

 1. Se filmklipp av talen. Hva slags inntrykk gir Malala? Hva vil du si om talerens etos?
 2. Kommenter talens kairos.
 3. Kommenter talens aptum.
 4. Hvordan får Malala frem budskapet sitt? Se på disse virkemidlene:
  • gjentakelse og kontrast
  • positivt og negativt ladde ord
  • bilder (metaforer) og slagord
  • fakta

Skriveoppgaver

 1. Søk opp original-talen til Malala. Formuler hovedsynet i talen med fem-seks setninger.
 2. Lag en liste med argumenter for og mot, i to kolonner, der du skriver «Malala» over den ene, og «Taliban» over den andre. List opp argumentene Malala fremsetter for at jentebarn må få skolegang, i den ene kolonnen. Forestill deg at du er Taliban-tilhenger. Hva ville dine argumenter vært for at jentebarn ikke skal få skolegang? Skriv disse ned i den andre kolonnen.
 3. Skriv en kreativ tekst med tittelen «Skolegang foran alt!» Bestem sjanger selv, og planlegg virkemidlene dine.
 4. Skriv en retorisk analyse av Malalas tale, der disse begrepene får ett avsnitt hver (i tillegg til innledning og avslutning/konklusjon): kairos, aptum, etos, logos, patos.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn